წესები და პირობები

სპეციფიკური პირობები ქვეყნების მიხედვით

გთხოვთ, გაეცნოთ ქვეყნის სპეციალურ მოთხოვნებს, სადაც ავტომობილს დაიქირავებთ შესაბამისი სიებიანი უჯრის საშუალებით. დაქირავების პირობები სხვადასხვა ქვეყანაში შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. გთხოვთ, შეამოწმოთ ავტომობილის წაყვანის დროს.

გთხოვთ, აირჩიეთ ქვეყანა